Birdy Birdy blink

Projekt Zelena luč

Eno pomembnejših vzgojnih sporočil, ki jih moramo vzgojitelji posredovati otrokom,  je to, da smo za varnost na cesti odgovorni vsi, vsak pa je odgovoren tudi zase in svojo varnost. Otrokov vstop v svet prometa, ki smo ga odrasli ustvarili po svoji meri, mora biti postopen, pridobivanje prometnih spretnosti pa celostno  ‒  z dobrim zgledom in v povezavi vseh kurikularnih podro-čij. To smo poskušali udejaniti v projektu Zelena luč, ki ga predstavljava v članku.

Avtor: Barbara Bednjički Rošer, Maja Geršak

Letnik: 2012, št. 6

Rubrika: Za dobro prakso

Original sunjan6143947est20132012%2006