Birdy Birdy blink

Povezovanje področij kurikula

Kot študentka podiplomskega magistrskega študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, z izkušnjami učiteljice v osnovni šoli in vzgojiteljice v vrtcu, sem v okviru modula z naslovom Povezovalni kurikulum izvedla projekt imenovan Commotion in the Ocean, ki ga predstavljam v svojem članku. Članek govori o povezovanju področij dejavnosti in mojih izkušnjah v zvezi s tem.

Avtor: Tanja Maver

Letnik: 2012, št. 6

Rubrika: Za dobro prakso

Original sunjan6143947est20132012%2006