Birdy Birdy blink

Branje v vrtcu

V dogovoru s starši se odločimo za sodelovanje v raznih projektih, kot so Knjigobube, Bralna pismenost, Eko branje, Bralna značka, Cici vesela šola, Modri Jan, ki so namenjeni vzpodbujanju komunikativnosti in ustvarjalnosti, zbliževanju otrok in odraslih ob branju, pogovoru, igri ter nasploh ustvarjanju v dialogu. Te dejavnosti temeljijo na sodobnih komunikacijskih tehnikah ...

Original vzg 6 nov dec naslovnica