Birdy Birdy blink

Poslušanje pravljic in otrokova identifikacija s pravljičnimi liki

Pravljice so za otroke zelo pomembne in koristne. Otroci ob njih razvijajo in bogatijo govor, domišljijo, pridobivajo vire informacij z različnih področij, ki jih rabijo v celotnem vzgojno-izobraževalnem procesu ali življenju nasploh. Otroci s pravljicami lažje obvladujejo vsakdanje probleme in situacije, s katerimi so pripravljeni na šolo in življenje.

Original vzg 6 nov dec naslovnica