Birdy Birdy blink

Štetje, dodajanje in odvzemanje predmetov

Štetje in nadgradnja tega v obliki dodajanja in odvzemanja predmetov je eno izmed področij matematike v vrtcu, za katerega otrok že zelo zgodaj pokaže zanimanje. Naloga vzgojitelja je, da mu področje matematike, ki je pomembna za otrokov kognitivni razvoj, vzgojitelj predstavi na prijeten in zanimiv način. Pri tem pa mora upoštevati otrokove razvojne značilnosti, njegove interese in predznanje. Otrokove zmožnosti štetja in računanja smo spremljali z didaktično igro potujoče žoge. Med izvajanjem didaktične igre smo otroke opazovali in dobljene rezultate analizirali.

Avtor: Bojana Baloh Ferčec

Letnik: 2017, št. 5

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg5