Birdy Birdy blink

Spodbujanje igre vlog v igralnih kotičkih kot oblika zgodnje karierne orientacije

V vrtcih se otroci radi igrajo v igralnih kotičkih, med drugim posnemajo različne poklice. Z igro vlog v vrtcu lahko otroci pustijo domišljiji prosto pot. Igra vlog ni le igra, zabava, temveč gre za razvoj otrokovih interesov, saj skozi igro razvija sočutje in se nauči reševati konflikte. Skozi igro otrok razširi svoje besedišče in komunikacijske spretnosti. V članku obravnavam pomen igre vlog v povezavi s poklicno vzgojo in z razvojem socialnih veščin pri opravljanju različnih poklicev, ki se odvijajo v igralnih kotičkih v vrtcu.

Avtor: Maja Gorenc Šulc

Letnik: 2017, št. 4

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzgojiteljica 2017 4 web