Birdy Birdy blink

Pomen igre v predšolskem obdobju za razvoj delovnih in učnih navad

Igra je najpomembnejša aktivnost otroka, saj mu omogoča razvoj različnih sposobnosti in spretnosti, mu daje izkušnje in je zanj vir sreče in zadovoljstva. Igra je pomembna, saj se otrok z njeno pomočjo uči, hkrati mu omogoča razvoj delovnih in učnih navade. Razvoj teh navad omogočajo različni dejavniki, na primer doslednost, jasna pravila, otrokova notranja motivacija, pa tudi zgled odraslih. Med slednje štejemo otrokove starše, vzgojitelje in druge odrasle osebe, s katerimi otrok preživlja čas. Otrok se namreč v veliki meri uči tako, da posnema odraslo osebo. Zato je pomembno, da je odrasla oseba, ki se ukvarja z otrokom, dosledna in otroku postavlja jasna pravila. Predvsem pa mu omogoča čas za igro. - Doc. dr. Maja Hmelak, docentka za pedagogiko, UM, Pedagoška fakulteta, in Mateja Kralj, študentka 2. stopnje programa pedagogika, UM, Filozofska fakulteta

Avtor: Maja Hmelak, Mateja Kralj

Letnik: 2017, št. 4

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzgojiteljica 2017 4 web