Birdy Birdy blink

Otrokova osebna mapa - listovnik

Na podlagi prednostne naloge "Spremljanje otrokovega razvoja", ki jo imamo v vrtcu, se trudimo, da vsak dan načrtno opazujemo otroke ter beležimo njihovo odzivanje in napredek. Delamo si zaznamke na podlagi razpredelnic spremljanja, ki smo jih sestavile, da lahko sledimo spremembam pri vsakem otroku. S skrbno izbranimi dejavnostmi spodbujamo, krepimo in utrjujemo otrokov celostni razvoj.

Avtor: Tanja Bergant

Letnik: 2017, št. 4

Rubrika: Aktualno

Original vzgojiteljica 2017 4 web