Birdy Birdy blink

11 let projekta Pasavček

Projekt Pasavček vodi in koordinira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa. V Sloveniji poteka že enajsto leto. Strokovne delavke in starši smo skozi celoleten projekt in dejavnosti spoznavali ter predvsem ozavestili pomen pravilne uporabe otroškega varnostnega sedeža ter varnostnega pasu v avtomobilu. Izvajanje projekta je temeljilo na pozitivni spodbudi. Strokovni delavci smo otrokom ponudili dejavnosti, ki so jim predstavljale izziv in jim omogočali, da so se dejavnosti udeležili sproščeno, brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo. Ves čas smo jih spodbujali, opogumljali, usmerjali, svetovali, jim po potrebi pomagali, demonstrirali, z njimi tudi sodelovali in se igrali. Povečevali smo pozornost obnašanju ob prometnih poteh (spodbujanje k varovanju sebe in drugih) ...

Avtor: Nives Krajnc

Letnik: 2017, št. 2

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original vzg 2 naslovnica