Birdy Birdy blink

Zgodnje naravoslovje skozi pouk z raziskovanjem v prvem razredu

V prispevku je predstavljen primer učne ure spoznavanja okolja z naravoslovno vsebino (poskusi z vodo) v prvem razredu osnovne šole. Učenci so naravoslovne vsebine usvajali skozi učenje učenja ob reševanju problemov, razvijali pa so si eksperimentalne veščine, naravoslovno mišljenje, kreativnost in kritičnost. Prav tako pa so se urili v skupinskem delu ter vstopali v medosebne interakcije.

Avtor: Suzana Dvoršak, Martina Rajšp

Letnik: 2017, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2 naslovnica