Birdy Birdy blink

Interno glasilo − oblika pisne komunikacije s starši

V skladu z načeli Kurikuluma za vrtce (1999) imajo starši pravico biti obveščeni o vzgojno-izobraževalnem delu z otroki in pravico sodelovati pri njem. V prispevku predstavljam način sodelovanja s pomočjo internega glasila. Z njim smo starše seznanjali z dejavnostmi v vrtcu. Interno glasilo je postalo pomemben del komunikacije strokovnih delavcev s starši.

Avtor: Sandra Žalik

Letnik: 2017, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2 naslovnica