Birdy Birdy blink

Moj kraj − projekt vrtca s področja družbe

V prispevku predstavljam projekt Moj kraj, njegove cilje ter dejavnosti, s katerim so otroci spoznavali in prepoznavali domači kraj in njegovo neposredno okolico. V prvem in drugem starostnem obdobju smo izvajali dejavnosti, ki so nam omogočile, da smo se seznanili s krajem, kjer delamo in/ali živimo. Otroci so postali pozorni na okolje, v katerem živijo, pridobili novo znanje in raznovrstne izkušnje.

Avtor: Alenka Lovšin

Letnik: 2017, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2 naslovnica