Birdy Birdy blink

Didaktični materiali pri matematiki v vrtcu

V prvem delu prispevka so podana teoretična izhodišča o matematičnih vsebinah v predšolskem obdobju. V nadaljevanju prispevka je predstavljena analiza, v kolikšni meri in s katerimi dida- ktičnimi materiali za matematiko so matematične vsebine prisotne v vrtcu. Rezultati raziskave kažejo, da se v vseh vrtcih, vključenih v raziskavo, uporabljajo didaktični materiali, ne pa tudi didaktični materiali za matematiko. Le majhen odstotek strokovnih delavcev pri svojem delu pogosto ali zelo pogosto uporablja različne didaktične materiale za matematiko. Takšno prakso je potrebno izboljšati.

Avtor: Nataša Satler

Letnik: 2017, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2 naslovnica