Birdy Birdy blink

V medsebojnem zaupanju in ob podpori je vse lažje

... Kaj bi še radi povedali svojim kolegicam vzgojiteljicam in vzgojiteljem v slovenskih vrtcih? Predšolsko obdobje je tisto obdobje, ko se pri otroku razvijejo temeljni procesi in funkcije, ki se kasneje nadgrajujejo. Vzgojitelji smo tisti, ki moramo otrokom v vrtcu zagotoviti spodbudno okolje, kjer se otrok lahko optimalno razvija. Vzgojitelji smo strokovno usposobljeno osebje za vzgojo predšolskih otrok v vrtcu in vse prevečkrat dopuščamo, da starši preveč posegajo v naše delo in kršijo našo avtonomijo. Starši so seveda pomembni partnerji pri oblikovanju življenja in dela v vrtcu, vendar smo vzgojitelji avtonomni in strokovno odgovorni za načrtovanje in izvajanje kurikula v vrtcu. ...

Avtor: Nives Jereb

Letnik: 2017, št. 2

Rubrika: Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Original vzg 2 naslovnica