Birdy Birdy blink

Medijska pismenost v vrtcu

Medijska pismenost je najpomembnejši cilj medijske vzgoje. Pomemben dejavnik realizacije ciljev medijske vzgoje je vzgojitelj, njegova aktivnost, kompetentnost posredovati medijske vsebine znotraj družbene sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije (Kalin 2004). Ob tem se poraja vprašanje, ali se vzgojiteljice čutimo v tem času hitrega razvoja tehnologije dovolj medijsko kompetentne, da realiziramo te cilje. Prvi del članka namenimo teoretičnemu pregledu avtorjev o medijski pismenosti. Podrobno opredelimo medijsko pismenost in opišemo njeno zastopanost v Kurikulumu za vrtce. Sprašujemo se o samooceni vzgojiteljic glede njihove medijske pismenosti. Na tem problemu gradimo empirični del, v katerem z raziskavo ugotavljamo mnenja vzgojiteljic o njihovi medijski pismenosti.

Avtor: Petra Madronič

Letnik: 2017, št. 2

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 2 naslovnica