Birdy Birdy blink

Inovativno razvijanje gibalnih sposobnosti v zgodnjem otroštvu

Inovativno učno okolje lahko razumemo kot okolje, ki se je sposobno učinkovito odzvati na spremenjene okoliščine v družbi in temu ustrezno prilagoditi izobraževalne prakse, zato je lahko učinkovitejše od rutinskega poučevanja. V prispevku predstavljamo možno rešitev izziva primanjkljaja gibanja in prekomerne telesne mase otrok v zgodnjem otroštvu v obliki strokovnega usposabljanja, ki poteka v okviru programa Centra za vseživljenjsko učenje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in krepi kompetence na področju inovativnosti. Usposabljanje je namenjeno vzgojiteljem, ki delajo v vrtcih in vsebuje predvsem prepoznavanje ključnih ovir, s katerimi se vzgojitelji soočajo pri gibalnem poučevanju v zgodnjem otroštvu in predstavitvi spodbud, ki sprožajo inovativnost.

Avtor: Iztok Retar

Letnik: 2017, št. 2

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 2 naslovnica