Birdy Birdy blink

Formativno spremljanje napredka otrok v vrtcih v Leedsu v Angliji

Ugotovitve Erasmus+ projekta, učne mobilnosti dijakov predšolske vzgoje

Osemnajst dijakov predšolske vzgoje se je od 15. do 28. oktobra 2016 udeležilo učne mobilnosti v projektu Erasmus+ KA1 z naslovom Znakovno in jezikovno sporazumevanje z otroki prvega starostnega obdobja. Na učni mobilnosti so dijaki predvsem opazovali in se učili inovativnih praks v novem okolju. Ena izmed teh praks je bilo formativno spremljanje razvoja predšolskih otrok. V prispevku obravnavamo formativno spremljanje otrokovega razvoja in učenja v vrtcu ter način spremljanja razvoja otrok v angleških vrtcih.

Avtor: Liljana Fajdiga, Barbara Špilak

Letnik: 2017, št. 2

Rubrika: Izmenjava znanj in izkušenj v EU projektih

Original vzg 2 naslovnica