Birdy Birdy blink

S pomočjo strokovnih razprav do izboljšanja lastne prakse

V prispevku je predstavljen eden izmed načinov uspešnega sodelovanja strokovnih delavcev vrtca, ko se le-ti znajdejo pred skupnim izzivom. Strokovne razprave v vrtcu Beltinci so se izkazale kot zaželena oblika dela, kjer lahko izmenjajo svoje izkušnje in so drug drugemu v oporo. Opisana je izvedba in ugotovitve strokovnih razprav v vrtcu Beltinci ter področje dela z otroki s posebnimi potrebami, na katerem so bili strokovni delavci opolnomočeni tudi s po- močjo strokovnih razprav.

Avtor: Martina Vidonja

Letnik: 2017, št. 2

Rubrika: Aktualno

Original vzg 2 naslovnica