Birdy Birdy blink

Pedagoško društvo Vzgojiteljica

Spoštovani vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev! Pri svojem strokovnem delu se pogosto srečujemo z različnimi dilemami. Uspešneje jih lahko rešujemo v strokovnih debatah z drugimi, ki imajo več znanja in podobne izkušnje. V Pedagoškem društvu Vzgojiteljica si prizadevamo, da z različnimi oblikami sodelovanja in druženja poglabljamo medsebojno poklicno povezanost vzgojiteljic in vzgojiteljev. Revija Vzgojiteljica, ki izhaja pod okriljem našega društva, omogoča vsem vzgojiteljem (ne samo članom) širjenje primerov dobre prakse, razkriva poglede znanstvenikov in strokovnjakov z našega področja, omogoča ravnateljem predstavitev vrtca in ponuja razmišljanje aktualnih strokovnih delavcev iz različnih vrtcev po Sloveniji. Ponosni smo, da nam je uspelo ob dvajsetletnem jubileju pripraviti in izdati posodobljeni Etični kodeks za delo v vrtcu v preoblikovani izdaji, ki ne sme manjkati v nobenem oddelku vrtca (naročila zanj sprejemajo na supra@ supra.si). Društvo na letnem zboru društvo oblikuje program dela za koledarsko leto. Letni zbor je načrtovan v mesecu marcu 2017. V vrtce bomo poslali vabila in že sedaj prosimo za čim višjo udeležbo. Kot predsednica društva vabim tudi vse strokovne delavke, ki še niste članice društva, da se nam pridružite v društvu in skupaj z nami utrjujete in nadgrajujete našo poklicno vzgojiteljsko identiteto. Za delo društva in izvedbo strokovnih srečanj so potrebna določena finančna sredstva. Članstvo vsako leto potrjujemo s plačilom članarine (10 EUR letno). Če želite postati nov član društva, pa poleg plačila članarine izpolnite še pristopno izjavo, ki jo najdete na spletni strani revije Vzgojiteljica: http://www.vzgojiteljica.si/pd-vzgojiteljica. Potrditev članstva ali novo vključitev v društvo izvedete tako, da na transakcijski račun društva Vzgojiteljica (TRR: SI56 6100 0001 2407 714, sklic/referenca: SI 00 2017, bic banke: HDELSI22) nakažete letno članarino v vrednosti 10 EUR. Vsem tistim, ki ste naši dolgoletni člani, se zahvaljujem za vsakoletno zvestobo in podporo.

Skupaj rastemo in sodelujmo tudi v prihodnje! Irena Hren

Avtor: Irena Hren

Letnik: 2017, št. 1

Rubrika: Obvestila in drugi zapisi

Original vzgojiteljica 2017 1 web