Birdy Birdy blink

Dejavnosti fotoorientacije v vrtcu

Namen članka je bil oblikovati primer dejavnosti fotoorientacije, ki bi se lahko uporabljale na področju predšolske vzgoje. Menimo, da bi lahko bile dejavnosti fotoorientacije, opisane v članku, primerno in uporabno sredstvo za vse vzgojiteljice, učiteljice in druge pedagoške delavce, ki bi želeli otroke seznaniti z orientacijo in jim predati znanje in nove izkušnje s tega področja. V članku so opisane dejavnosti fotoorientacije, ki jih lahko predstavimo in izvedemo z otroki. Dejavnosti so namenjene predstavitvi orientacije ter spoznavanju fotoorientacije in njenemu izvajanju. Predstavljene dejavnosti fotoorientacije so bile izvedene in preverjene v praksi. Ugotovili smo, da otroci med izvedbo pridobivajo nova znanja, razvijajo svoje sposobnosti, uživajo ob izvajanju, se seznanjajo z orientacijo in si s tem posledično razvijajo prostorsko predstavo. Fotoorientacija je lahko tudi učinkovito sredstvo za pospeševanje gibalnega razvoja otrok.

Avtor: Miha Marinšek, Klara Udovič

Letnik: 2017, št. 1

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzgojiteljica 2017 1 web