Birdy Birdy blink

Atelje pri metuljčkih

V Vrtcu Mavrica Brežice smo v šolskem letu 2015/16 sledili prednostni nalogi s področja likovne umetnosti. Na to temo je vzgojiteljskemu zboru predaval dr. Tomaž Zupančič. V prispevku bodo predstavljene dejavnosti s področja umetnosti v oddelku od 5 do 6 letnih otrok. V empiričnem delu bom predstavila projekt Spoznavanje ateljeja in likovnih tehnik, kjer so se otroci igraje seznanjali z umetnostjo. Celoten projekt je trajal pet tednov. Otroci so spoznali, kaj je atelje, seznanili pa so se tudi z različnimi likovnimi tehnikami in izrazi, ki se uporabljajo v umetnosti. Rezultat dela je bila razstava na hodniku pred našo igralnico, ki je nastajala sproti.

Avtor: Bojana Vogrinc

Letnik: 2017, št. 1

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzgojiteljica 2017 1 web