Birdy Birdy blink

Zaviranje likovne ustvarjalnosti predšolskih otrok

V članku je predstavljeno, zakaj je zaviranje likovne ustvarjalnosti otrok škodljivo in z vidika strokovnosti nedopustno. Predstavljena je likovna ustvarjalnost, njen pomen za predšolskega otroka in načini, kako jo spodbujati. Dodani so tudi rezultati likovnih del predšolskih otrok, kjer lahko primerjamo dela istega otroka, ko je le-ta imel možnost svobodnega likovnega ustvarjanja in ko smo s svojim posegom v njegovo delo zavirali likovno ustvarjalnost.

Avtor: Mojca Pajek

Letnik: 2017, št. 1

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzgojiteljica 2017 1 web