Birdy Birdy blink

Medkulturne kompetence strokovnih delavcev v vrtcu

V prispevku se bomo osredotočili na medkulturne (interkulturne) kompetence strokovnih delavk kot pomemben dejavnik uspešnega dela s priseljenci v vrtcu ter ob tem poudarili stereotipe in predsodke kot pomembna zaviralca omenjenih kompetenc. Dodana vrednost prispevka so iztočnice, vprašanja za razprave oz. razmišljanje o lastnih predsodkih, stereotipih ter primer socialne igre, ki je (lahko) pomembno izhodišče za delo v tandemih, aktivnih ter pri delu z otroki in s starši.

Avtor: Mojca Meke

Letnik: 2017, št. 1

Rubrika: Aktualno

Original vzgojiteljica 2017 1 web