Birdy Birdy blink

Likovni natečaj revije Vzgojiteljica za objave v letu 2017

Vabimo vas, da sodelujete na likovnem natečaju za otroška likovna dela za objave v reviji v letu 2017.

Pogoji so: • likovni izdelki so lahko risbe ali slike ali kombina­cija obojih v formatu A3 in A4, • izdelki so lahko narejeni s suhimi ali z mokrimi sli­karskimi tehnikami, • zaželene so različne likovne vsebine, • posamezni vzgojitelj lahko pošlje največ 3 likovne izdelke.

Na zadnji strani oz. na digitalni fotogra ji morajo biti podatki, in sicer: • podatki o avtorju: ime in priimek ter starost v letih, • podatki o (samo enem) mentorju: ime in priimek ter uradni naziv vrtca oz. šole z vrtcem. Rok za oddajo: 10. januar 2017 na naslov:

Vzgojiteljica, p. p. 23, 3220 Štore. Likovna dela lahko pošljete tudi kot fotogra jo v elek­ tronski obliki na e­naslov urednice revije: betka.vrbovsek@gmail.com

Komisija bo likovna dela ocenila po razvojnih, ustvar­jalnih in tehničnih kriterijih dobre likovne prakse. Vzgojiteljica oz. vrtec mora imeti za poslane likovne izdelke soglasje staršev, da dovoljujejo objavo otroko­vega likovnega dela v strokovni reviji. Likovnih del ne vračamo.

Otroci, katerih dela bodo izbrana, dobijo po objavi knjižno nagrado založnika revije, strokovni delavci pa lahko uveljavljajo točke za napredovanje v skladu z državnim pravilnikom.

Obveščamo vas tudi, da bo naslednji natečaj v aprilu 2017, saj nas je več sodelujočih opozorilo, da imajo proti koncu šolskega leta več gradiva na razpolago. Tako bomo poslej izbirali likovna dela za objavo namesto za koledarsko raje za šolsko leto (2017/18).

Avtor: Irena Hren

Letnik: 2016, št. 6

Rubrika: Obvestila in drugi zapisi

Original 2016 vzg 06  naslovnica