Birdy Birdy blink

Spodbujanje razvoja čustev in empatije pri predšolskem otroku

Otroci izražajo čustva na različne načine in različno intenzivno, na njihovo čustvovanje vplivajo različni dejavniki. Otroci z razvojem in s socialnim učenjem vedno bolje prepoznavajo in razumejo svoja čustva in čustva drugih ljudi ter se v vsakodnevnih vrtčevskih situacijah učijo ustreznih načinov čustvenega izražanja. Pomembno je spodbujati razvoj empatije, ki omogoča, da se vživimo v druge ljudi.

Avtor: Mateja Marolt

Letnik: 2016, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original 2016 vzg 06  naslovnica