Birdy Birdy blink

Raziskava o uporabi Or ovega instrumentarija Orffov instrumentarij v celjskih vrtcih

Namen članka je predstaviti rezultate raziskave o uporabi Orffovega instrumentarija v celjskih vrtcih. Raziskava je bila izvedena za potrebe moje diplomske naloge na Pedagoški fakulteti v Mariboru, pod mentorstvom dr. Olge Denac. Zanimalo nas je, koliko in na kakšen način vzgojitelji v celjskih vrtcih vključujejo instrumente v svoje vzgojno delo, katerim ciljem sledijo ter ali poznajo Orffov učni koncept.

Avtor: Lucija Lenarčič

Letnik: 2016, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original 2016 vzg 06  naslovnica