Birdy Birdy blink

Ljudska glasba v vrtcu

V raziskavi, v katero smo vključili vzgojitelje predšolskih otrok, smo ugotavljali kvantiteto in kvaliteto zastopanosti ljudske glasbe vrtcu, interes otrok do petja ljudskih pesmi, igranja na ljudska glasbila in poslušanja ljudske glasbe in aktivnosti vzgojiteljev na področju ljudske umetnosti v prostem času. Rezultati kažejo, da bi morali vzgojitelji pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega procesa več pozornosti posvečati igranju na ljudska glasbila in poslušanju ljudske glasbe ter poskrbeti za enakovredno zastopanost ljudske in umetne pesmi. Otroci v vrtcu z veseljem pojejo ljudske pesmi, igrajo na ljudska glasbila in poslušajo ljudsko glasbo. Vzgojitelji pa so na področju ohranjanja ljudskega izročila dejavni tudi v prostem času.

Avtor: Jerneja Žnidaršič

Letnik: 2016, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original 2016 vzg 06  naslovnica