Birdy Birdy blink

Psihosocialna tveganja pri strokovnih delavcih v vrtcih

V današnjem času prihaja v delovnem okolju do nenehnih sprememb, novosti in vedno večjih zahtev, ki terjajo od strokovnih delavcev več časa, dodatnega izobraževanja, zahtevne komunikacije, eksibilnosti itd. To jih privede do različnih psihosocialnih tveganj, kot so stres, izgorevanje, absentizem, prezentizem in uktuacija. Predstavljam značilnosti posameznih psihosocialnih tveganj in predloge za zmanjševanje le-teh, kot je izobraževanje na to tematiko, sprotno reševanje nastalih stresnih situacij itd.

Avtor:

Letnik: 2016, št. 6

Rubrika: Aktualno

Original 2016 vzg 06  naslovnica