Birdy Birdy blink

Nagrado sem sprejela s ponosom

"Veliko nalog lahko ravnatelj opravi s spremljanjem pedagoškega procesa preko hospitacij. Zelo pomembni so tudi letni razvojni pogovori, ki ravnatelju omogočajo prepoznavanje močnih področij pri sodelavcih in postavljanje jasnih ciljev, ki nato vodijo k pozitivnim kakovostnim premikom.Spodbujamo razvoj "močnih" področij strokovnih delavcev in jih vključujemo v izobraževanja, posebej kadar ima nad-gradnja njihovega znanja pomen za doseganje boljših rezultatov dela vrtca.'' Intervju z mag. Bredo Forjanič, Vrtec Manka Golarja, Gornja Radgona

Avtor: Breda Forjanič

Letnik: 2016, št. 6

Rubrika: Vrtec se predstavi

Original 2016 vzg 06  naslovnica