Birdy Birdy blink

Motivirana vzgojiteljica ali vzgojitelj svoje zavzeto navdušenje zlahka preneset

Doc. dr. Dušan Krnel je predavatelj bodočim vzgojiteljem in učiteljem na Pedagoški fakulteti  Univerze v Ljubljani. Njegovo pedagoško in raziskovalno področje je  didaktika naravoslovja in zgodnje učenja naravoslovja.  Njegovo ime najdemo med ustvarjalci Kurikuluma za vrtce, saj je sodeloval v delovni skupini za pripravo področja narave. Napisal je več priročnikov in številne prispevke s področja naravoslovja, med drugim je avtor  sedmega poglavja z naslovom »Narava« v priročniku Otrok v vrtcu. Z avtorskimi prispevki je sodeloval  tudi na mnogih strokovnih posvetih za  predšolsko vzgojo.

Avtor: Dušan Krnel

Letnik: 2012, št. 4

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original sunjan6124257est20132012%2004