Birdy Birdy blink

Glasbeni labirint – spodbujanje otrokovih glasbenih zmožnosti

Prispevek predstavlja proces otrokovih raznolikih glasbenih izkušenj do končnega izdelka, ki je bil t. i. Glasbeni labirint. Poudarjena je bila otrokova participacija in aktivna vloga. Skozi proces nastajanja projekta je prihajalo do medpodročnih povezovanj. Projekt je bil dokumentiran s fotogra jami, z video posnetki, risbami, s skicami in plakati. Sprotne evalvacije in re eksije odraslega z otroki (preko posnetkov, plakatov idr.) in znotraj tima so predstavljale izhodišča za nadaljnja načrtovanja vsebin. Otrok je bil tako v vlogi soustvarjalca kot enakovreden partner, ki je lahko z lastnimi zamislimi oblikoval učno okolje in razplet dejavnosti. Zaključek projekta, razdeljenega na posamezne zaključene enote, je bil Glasbeni labirint, nameščen v avli vrtca. Zajemal je postaje, katerih vsebina je nudila glasbene in miselne izzive, kjer so se otroci lahko individualno preizkušali, eksperimentirali, glasbeno in likovno ustvarjali ter poustvarjali. Projekt je rezultat večmesečnega timskega sodelovanja med strokovnimi delavkami in otroki.

Avtor: Helena Klobasa

Letnik: 2016, št. 3

Rubrika: Za dobro prakso

Original 2016 vzg 03  naslovnica