Birdy Birdy blink

Dejavnosti z lutko pri spodbujanju porajajoče se pismenosti pri malčkih

V prispevku predstavljam projekt Biba na obisku, ki smo ga izvajali v oddelku otrok, starih ena do dve leti. V projektu je imela glavno vlogo lutka, s pomočjo katere sem želim pokazati, kako lahko vzgojitelj spodbuja porajajočo se pismenost pri malčku.

Avtor: Katja Požar

Letnik: 2016, št. 3

Rubrika: Za dobro prakso

Original 2016 vzg 03  naslovnica