Birdy Birdy blink

Zgodnje odkrivanje disleksije

Disleksija je specifična učna težava, ki jo splošno opišemo kot motnjo branja in pisanja. Kot taka je vezana na čas šolanja, čeprav je vseživljenjskega značaja. Toda že v predšolskem obdobju lahko pri otroku opazimo vrsto znakov, ki že dokaj zanesljivo napovedujejo, da bo imel otrok težave z opismenjevanjem. Zgodnje odkrivanje je zato ključnega pomena. Prispevek ponuja zgoščen opis značilnosti disleksije, znake tveganja, ki se kažejo v predšolskem obdobju, hkrati pa podaja smernice za delo z rizično populacijo v vrtcih.

Avtor: Vesna Vidrih

Letnik: 2016, št. 3

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original 2016 vzg 03  naslovnica