Birdy Birdy blink

Razumevanje koncepta tiska v predšolskem obdobju

Otrok vstopi v prvi razred devetletne osnovne šole z določenimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi, ki bodo vplivale na njegov učni uspeh. Med njimi je zelo pomembna že dosežena raven pismenosti, med katero sodi tudi razumevanje pomena koncepta tiska. V nadaljevanju želim predstaviti rezultate otrokovega razumevanja koncepta tiska, ki sem jih pridobila z opazovanjem in zapisovanjem s "ček listo" avtoric M. Barone, M. Mallette in S. Hong Xu (2005). V raziskavo sem vključila 140 otrok drugega starostnega obdobja, ki so vključeni v Vrtec Ciciban v Ljubljani.

Avtor: Nina Zrimšek

Letnik: 2016, št. 3

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original 2016 vzg 03  naslovnica