Birdy Birdy blink

Nekaj odgovorov na vaša vprašanja

Na strokovnem posvetu "Dobra praksa 2016" so udeleženke zapisale več vprašanj, na katera zaradi omejenega časa ni bilo možno odgovoriti. Prosili smo znanstvenico in strokovnjakinjo s področja razvojne psihologije, prof. dr. Ljubico Marjanovič Umek, da nam posreduje odgovore na nekatera pomembnejša vprašanja. Za prijazno ustrežljivost se ji najlepše zahvaljujemo.

Avtor: Ljubica Marjanovič Umek

Letnik: 2016, št. 3

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original 2016 vzg 03  naslovnica