Birdy Birdy blink

Pedagoško društvo Vzgojiteljica

Zapisnik (skrajšana oblika) letnega zbora članstva Pedagoškega društva Vzgojiteljica, ki je bil v torek, 1. 3. 2016 ob 17. uri v Vrtcu Tončke Čečeve, v enoti Hudinja, Ulica frankolovskih žrtev 38.

Avtor: Marina Železnik

Letnik: 2016, št. 2

Rubrika: Obvestila in drugi zapisi

Original 2016 03 04 naslovnica