Birdy Birdy blink

Kako smo spoznavali Slovenijo

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje (Kurikulum za vrtce 1999). Odločilno vlogo pri posredovanju spoznanj o naravnem in družbenem okolju imamo poleg staršev tudi vzgojitelji ...

Avtor: Darja Keber

Letnik: 2016, št. 2

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original 2016 03 04 naslovnica