Birdy Birdy blink

Sodelovanje učiteljice in vzgojiteljice in kakovost izvedbe pouka v prvem razredu

Kakovost dela v prvem razredu osnovne šole je odvisna od timskega načrtovanja in poučevan­ja. Tim, ki ga sestavljata učitelj in vzgojitelj (v nadaljevanju bom uporabljala žensko obliko poklica za oba spola), neposredno vstopa v učni proces. Oba se trudita učence pripeljati do želenega cilja. Oba vnašata v razred svoja znanja, spretnosti osebne značilnosti in navade, ki želenemu cilju dodaja pestrost, hkrati pa je želeno, da imata oba možnost izražanja lastne avtonomije.

Avtor:

Letnik: 2016, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original 2016 03 04 naslovnica