Birdy Birdy blink

Kaj so drobna bitja?

V članku predstavljam vzgojno­izobraževalno temo, obravnavano v oddelku otrok, starih 5–6 let, ki smo jo obravnavali pozimi, ko smo bili zaradi nizkih temperatur in okužb pogosto preh­lajeni. Prispevek obravnava postopno in aktivno vključevanje otrok v raziskovalne dejavnosti in aktivnosti s področja naravoslovja ter njihova spoznanja o obstoju in delovanju drobnih bitij (bacilov, virusov). Tema je bila oblikovana na osnovi spodbud in konkretnih prikazov. Ideje za dejavnosti sem povzela iz svoje diplomske naloge z naslovom Predstave predšolskih otrok o drobnih bitjih.

Avtor: Sandra Smiljanić

Letnik: 2016, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original 2016 03 04 naslovnica