Birdy Birdy blink

Re eksija in njen pomen za profesio- nalni razvoj strokovnih delavcev v vrtcu

V članku je izpostavljena potreba po razvijanju profesio­nalne odgovornosti strokovnih delavcev vrtca, poudarek pa je tudi na dejstvu, da dobrega pedagoškega dela ne more biti brez nenehnega sprotnega in sistematičnega reflektiranja lastne in tuje pedagoške prakse.

Avtor: Branka Izda

Letnik: 2016, št. 2

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original 2016 03 04 naslovnica