Birdy Birdy blink

Vključenost otrok s posebnimi potrebami

V prvem delu prispevka so podana zakonska izhodišča o otrocih s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju. V nadaljevanju prispevka povem, kdo so otroci s posebnimi potrebami, kam se jih usmerja in pomen zgodnjega odkrivanja. Statistični podatki izkazujejo, da se število in odstotek otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obd­obju povečuje, kar je mogoče pripisati zgodnjemu odkrivanje primanj­kljajev, ovir oziroma motenj.

Avtor:

Letnik: 2016, št. 2

Rubrika: Aktualno

Original 2016 03 04 naslovnica