Birdy Birdy blink

Gradimo na dobro zasnovanih temeljih

"Večina staršev se zaveda, da je vključenost v vrtec na­ daljevanje primarne družinske vzgoje, zato so pripravlje­ ni na različne oblike sodelovanja. Pri tako velikem številu vključenih otrok je nemogoče pričakovati, da občasno ne bi prišlo tudi do konfliktnih situacij, nejasnosti in nezadovolj­ stva. V teh primerih so vrata moje pisarne vedno odprta in večino težav rešimo s pogovorom, kjer si razjasnimo situaci­jo in pričakovanja." Intervju z univ. dipl. soc. ped. Elizabeto Jelen, ravnateljico Vrtca Šentjur

Avtor: Elizabeta Jelen

Letnik: 2016, št. 2

Rubrika: Vrtec se predstavi

Original 2016 03 04 naslovnica